Tiels Sportakkoord

Voortvloeiend uit het Landelijke Sportakkoord, is er in 2019 in Tiel een lokaal sportakkoord opgesteld. In 2020 zijn de eerste projecten gestart. Op deze pagina kunt u alle ontwikkelingen rondom het Sportakkoord volgen.

Tiels Sportakkoord

Op donderdag 30 september heeft er een creatieve sessie plaatsgevonden voor sportaanbieders, onderwijs, zorg- en welzijnsorganisaties en het bedrijfsleven om samen te kijken hoe we invulling kunnen geven aan het Tiels Sportakkoord. Deze sessie is begeleid door Start2Create en door middel van creatief denkconcepten zijn er de eerste ideeën ontstaan betreft de uitvoering van het Sportakkoord. 

Er was veel enthousiasme onder de deelnemers en de Regiegroep heeft besloten hier een vervolg aan te geven. Dit zou betekenen dat er nogmaals een sessie wordt georganiseerd door Start2Create, waarin de eerste ideeën tot concrete projecten worden uitgewerkt. Wanneer deze bijeenkomst gaat plaatsvinden is nog onduidelijk. De wens is om een fysieke bijeenkomst te organiseren en vooralsnog houdt het coronavirus ons in de greep. 

Aangezien er ook al vrij concrete ideeën zijn en we vooral niet stil willen zitten, is het mogelijk om al een aanvraag in te dienen. Dat kan middels onderstaand formulier. Aanvragen kunnen op elk gewenst moment worden ingediend. De Regiegroep doet zo snel mogelijk uitspraak over de gevraagde bijdragen, zodat men aan de slag kan om zoveel mogelijk Tielenaren aan het sporten- en bewegen te krijgen.

Aanvraag Tiels Sportakkoord

Middels onderstaand formulier is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor het Tiels Sportakkoord. Een aanvraag hoort te voldoen aan de volgende criteria;

  • Het aangevraagde project of activiteit sluit aan op één of meerdere ambities uit het Tiels Sportakkoord
  • De uitvoering van de activiteit vindt plaats in de gemeente Tiel en is gericht op inwoners van de gemeente
  • De aanvrager van het project of activiteit werkt samen met ten minste één andere partij uit de gemeente (vereniging en/of maatschappelijke partner en/of commerciële partij)
  • Aanvragen mogen zowel nieuwe projecten of activiteiten betreffen, als ook bestaande initiatieven die verbreed of opgeschaald worden
  • Aanvragen voor reguliere activiteiten, exploitatiekosten of activiteiten die al gestart zijn en op een andere wijze gefinancierd worden, kunnen niet worden toegekend
  • Het project of activiteit kan leiden tot verbreding voor anderen. Een spin-off wordt gestimuleerd door het beschikbaar stellen van resultaten, presentaties, aanpak en/of netwerken
  • In de aanvraag van de activiteit is helder omschreven hoe de borging en het vervolg van de activiteit is geregeld na het aflopen van de projectperiode
  • Het aangevraagde bedrag is een bijdrage voor de totale kosten. Aanvragers maken inzichtelijk welke cofinanciering wordt ingezet.

Twijfelt u over uw aanvraag voldoet aan de criteria? Neem dan contact op met de Regiegroep, zodat zij mee kunnen denken. Dit kan door een mail te sturen naar ftstiel@gmail.com

 

Vragen? Neem contact met ons op!

Heeft u nog vragen over sporten in Tiel? Vul het formulier op onze contactpagina in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!