Aanvraag Tiels Sportakkoord

Voortvloeiend uit het Landelijke Sportakkoord, is er in 2019 in Tiel een lokaal sportakkoord opgesteld. In 2020 zijn de eerste projecten gestart. Op deze pagina kunt u alle ontwikkelingen rondom het Sportakkoord volgen.

Aanvraag Tiels Sportakkoord

Middels onderstaand aanvraag- en verantwoordingsformulier te downloaden, volledig in te vullen (let op: na het invullen dienen de formulieren eerst te worden opgeslagen)  en te mailen naar sportakkoord@sportintiel.nl is het mogelijk om een aanvraag in te dienen en tevens te verantwoorden. De behandelingstermijn van de aanvraag en de beoordeling/vaststellen van de verantwoording is maximaal 3 weken. Een aanvraag hoort te voldoen aan de volgende criteria:

  • Het aangevraagde project of activiteit sluit aan op één of meerdere ambities uit het Tiels Sportakkoord.
  • De uitvoering van de activiteit vindt plaats in de gemeente Tiel en is gericht op inwoners van de gemeente.
  • De aanvrager van het project of activiteit werkt samen met ten minste één andere partij uit de gemeente (vereniging en/of maatschappelijke partner en/of commerciële partij).
  • Aanvragen mogen zowel nieuwe projecten of activiteiten betreffen, als ook bestaande initiatieven die verbreed of opgeschaald worden.
  • Aanvragen voor reguliere activiteiten, exploitatiekosten of activiteiten die al gestart zijn en op een andere wijze gefinancierd worden, kunnen niet worden toegekend.
  • Het project of activiteit kan leiden tot verbreding voor anderen. Een spin-off wordt gestimuleerd door het beschikbaar stellen van resultaten, presentaties, aanpak en/of netwerken.
  • In de aanvraag van de activiteit is helder omschreven hoe de borging en het vervolg van de activiteit is geregeld na het aflopen van de projectperiode.
  • Het aangevraagde bedrag is een bijdrage voor de totale kosten. Aanvragers maken inzichtelijk welke cofinanciering wordt ingezet.
  • Toestemming voor een verlenging van de uitvoeringsperiode dient schriftelijk (per mail sportakkoord@sportintiel.nl), doch minimaal twee weken voor de einddatum van het project/activiteit, te worden ingediend bij de Regiegroep. Bij geen toestemming en/of te laat indienen van een verlengingsverzoek behoudt de Regiegroep zich het recht voor om eventuele onderbestedingsgelden terug te vorderen.
  • Onderbestedingsgelden van afgesloten projecten/activiteiten worden na de beoordeling en het vaststellen van de verantwoording teruggevorderd.

Download formulieren

Aanvraagformulier Sportakkoord Tiel

Verantwoordingsformulier Sportakkoord Tiel

Indien u twijfelt of vragen heeft, neem dan contact op met de Regiegroep. Dit kan door een mail te sturen naar sportakkoord@sportintiel.nl

Vragen? Neem contact met ons op!

Heeft u nog vragen over sporten in Tiel? Vul het formulier op onze contactpagina in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!