Aanmeldformulier startbijeenkomst Tiels Sportakkoord

Voortvloeiend uit het Landelijke Sportakkoord, is er in 2019 in Tiel een lokaal sportakkoord opgesteld. In 2020 zijn de eerste projecten gestart. Op deze pagina kunt u alle ontwikkelingen rondom het Sportakkoord volgen.

Aanmelden vervolgbijeenkomst Tiels Sportakkoord 24 februari 2022

Wil jij verder meedenken over het Tiels Sportakkoord? Meld je dan snel aan via onderstaand formulier voor de bijeenkomst van 24 februari 2022! Na deze avond zijn de ideeën geconcretiseerd en kan er gestart worden met de uitvoering. De avond zal weer begeleidt worden door Start2Create.