Tiels Sportakkoord

Voortvloeiend uit het Landelijke Sportakkoord, is er in 2019 in Tiel een lokaal sportakkoord opgesteld. In 2020 zijn de eerste projecten gestart. Op deze pagina kunt u alle ontwikkelingen rondom het Sportakkoord volgen.

Vervolg bijeenkomst 24 februari

We mogen weer! De versoepelingen laten het toe om weer een fysieke bijeenkomst te organiseren. Dit betekent dat er een vervolg komt op de inspiratiesessie van donderdag 30 september. Donderdag 24 februari wordt er wederom een creatieve avond georganiseerd, waarin de ideeën geconcretiseerd worden. Het is de bedoeling dat er na 24 februari uitvoerbare plannen liggen. Inschrijven voor deze avond is verplicht en kan hier.

Tiels Sportakkoord

Sinds 2019 heeft Tiel een lokaal Sportakkoord en zijn verschillende partijen actief aan de slag gegaan om meer Tielenaren aan het bewegen te krijgen. Het Tiels Sportakkoord is een mooi middel om stappen te zitten in het nieuwe sportbeleid van de gemeente Tiel. 

Inspiratiesessie 30 september

Op donderdag 30 september heeft er een creatieve sessie plaatsgevonden voor sportaanbieders, onderwijs, zorg- en welzijnsorganisaties en het bedrijfsleven om samen te kijken hoe we invulling kunnen geven aan het Tiels Sportakkoord. Deze sessie is begeleid door Start2Create en door middel van creatief denkconcepten zijn er de eerste ideeën ontstaan betreft de uitvoering van het Sportakkoord.

Er was veel enthousiasme onder de deelnemers en de Regiegroep heeft besloten hier een vervolg aan te geven. Dit zou betekenen dat er nogmaals een sessie wordt georganiseerd door Start2Create, waarin de eerste ideeën tot concrete projecten worden uitgewerkt. Deze tweede sessie stond gepland op 18 november, maar heeft helaas niet plaats kunnen vinden i.v.m. de geldende maatregelen. Wordt nog vervolgd dus!

Aangezien er ook al vrij concrete ideeën zijn en we vooral niet stil willen zitten, is het mogelijk om al een aanvraag in te dienen. Dat kan middels onderstaand formulier. Aanvragen kunnen op elk gewenst moment worden ingediend. De Regiegroep doet zo snel mogelijk uitspraak over de gevraagde bijdragen, zodat men aan de slag kan om zoveel mogelijk Tielenaren aan het sporten- en bewegen te krijgen.