Heel Tiel Sport en Beweegt!

TIEL Zes weken lang kijken we met maatschappelijke organisaties, verenigingen, gemeente en politiek vooruit richting de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Iedere week behandelen we een ander thema: ondernemen, uit & cultuur, sport, veiligheid, zorg en milieu & duurzaamheid. Deze week het derde thema: sport. We spraken met Bert de Rooij, belangenbehartiger voor sportverenigingen namens de Federatie Tielse Sportverenigingen en Ilse Meenken, verenigingsondersteuner namens SportFriends.

door Michel Broekhuizen

Hoe zijn de gemeente en de politiek de afgelopen periode met het sportbeleid omgegaan?
De Rooij: ,,In één woord: positief. Het sportbeleidsplan 2006-2015 is inmiddels geëvalueerd en alle punten zijn afgevinkt. Belangrijke punten daaruit zijn de renovatie van sporthallen, het wielersportcentrum, kunstgrasvelden voor de voetbalclubs en een waterveld bij de hockeyvereniging. Het nieuwe zwembad wordt gerealiseerd en er zijn betere afspraken met Sportplaza als verhuurder van binnensportaccommodaties.”

Waar zijn jullie tevreden en minder tevreden over?
Meenken: ,,Maatschappelijke betrokkenheid van verenigingen en gemeente. We zien verbindingen ontstaan met sectoren buiten de sport, waarbij sport als middel is ingezet om maatschappelijke doelen te bereiken. Er is een financiële buffer aangelegd om kinderen uit armere gezinnen te laten sporten. Wat er beter kan is de afstemming bij bouw of verbouw van een binnensportaccommodatie. Er kan meer gekeken worden naar behoeften en wensen. Bouw een iets grotere zaal, zodat meer verenigingen er breder gebruik van kunnen maken, multifunctionele accommodaties.”

Wat kunnen gemeente en politiek doen om sport aantrekkelijker te maken?
De Rooij: ,,Er komt een nieuwe opzet met een bredere aanpak. ‘Heel Tiel sport en beweegt’ heeft het nieuwe programma. Het is de basis voor een nieuw beleid waaraan verschillende partijen meewerken: gemeente, SportFriends, de Federatie Tielse Sportverenigingen, Van der Valk Vitaal en het Eerstelijns Centrum Tiel. De hamvraag daarbij is: Hoe kunnen we nog veel meer mensen laten sporten en bewegen? 22 februari is er een symposium. Ook fysiotherapeuten zijn uitgenodigd, evenals artsen, verzekeraars en leraren. We gaan kijken hoe we samen verbindingen kunnen leggen. Bewegende, gezonde mensen zijn een gezamenlijk belang, geen eigen belang.”

Wat moet er echt veranderen en in hoeverre is dat een speerpunt?
De Rooij: ,,Er moet op tijd overleg zijn als het gaat om beheer en exploitatie van binnensportaccommodaties. Nu is dat Sportfondsen Tiel. In de huidige visie wilde de gemeente alles bij de verenigingen (nu alleen kantinebeheer door twee verenigingen) neerleggen, maar in 2019 lopen afspraken af en moet er duidelijkheid geschept worden wat er van wie wordt verwacht. Daarin een rol spelen is wel een speerpunt voor ons.”

Waar hoop je op voor de toekomst? 
Meenken: ,,Ik hoop dat verenigingen met elkaar gaan samenwerken en kunnen blijven rekenen op ondersteuning vanuit de gemeente. Dat we slagen in de missie ‘heel Tiel gaat bewegen’ door gezamenlijke belangen te versterken en samen te werken.”

Astylos start met Atletiek+

Atletiekvereniging start met een sportuurtje voor kinderen met autisme en hun ouders. Deze lessen vinden plaats op vrijdag van 16.30-17.30 uur bij Astylos (Predikbroedersweg 10, Tiel). Net als veel kinderen hebben ook kinderen met autisme plezier in atletiek en spel....

Sportpromotie Tiel

Sportpromotie Tiel

Op zaterdag 28 september heeft de vierde editie van de sportpromotie in Tiel plaatsgevonden. In het kader van de Nationale Sportweek zijn Tielse sportverenigingen naar de binnenstad gekomen om te laten zien welke sportmogelijkheden Tiel te bieden heeft. Bij de diverse...

Tiel Onbeperkt Sportief

Tiel Onbeperkt Sportief

Op woensdag 25 september heeft de eerste editie van Tiel Onbeperkt Sportief plaatsgevonden. Vijf Tielse sportverenigingen hebben gezamenlijk een sportdag georganiseerd voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. De deelnemers hebben kennis kunnen maken...

Vragen? Neem contact met ons op!

Heeft u nog vragen over sporten in Tiel? Vul het formulier op onze contactpagina in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!