Heel Tiel Sport en Beweegt!

TIEL Zes weken lang kijken we met maatschappelijke organisaties, verenigingen, gemeente en politiek vooruit richting de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Iedere week behandelen we een ander thema: ondernemen, uit & cultuur, sport, veiligheid, zorg en milieu & duurzaamheid. Deze week het derde thema: sport. We spraken met Bert de Rooij, belangenbehartiger voor sportverenigingen namens de Federatie Tielse Sportverenigingen en Ilse Meenken, verenigingsondersteuner namens SportFriends.

door Michel Broekhuizen

Hoe zijn de gemeente en de politiek de afgelopen periode met het sportbeleid omgegaan?
De Rooij: ,,In één woord: positief. Het sportbeleidsplan 2006-2015 is inmiddels geëvalueerd en alle punten zijn afgevinkt. Belangrijke punten daaruit zijn de renovatie van sporthallen, het wielersportcentrum, kunstgrasvelden voor de voetbalclubs en een waterveld bij de hockeyvereniging. Het nieuwe zwembad wordt gerealiseerd en er zijn betere afspraken met Sportplaza als verhuurder van binnensportaccommodaties.”

Waar zijn jullie tevreden en minder tevreden over?
Meenken: ,,Maatschappelijke betrokkenheid van verenigingen en gemeente. We zien verbindingen ontstaan met sectoren buiten de sport, waarbij sport als middel is ingezet om maatschappelijke doelen te bereiken. Er is een financiële buffer aangelegd om kinderen uit armere gezinnen te laten sporten. Wat er beter kan is de afstemming bij bouw of verbouw van een binnensportaccommodatie. Er kan meer gekeken worden naar behoeften en wensen. Bouw een iets grotere zaal, zodat meer verenigingen er breder gebruik van kunnen maken, multifunctionele accommodaties.”

Wat kunnen gemeente en politiek doen om sport aantrekkelijker te maken?
De Rooij: ,,Er komt een nieuwe opzet met een bredere aanpak. ‘Heel Tiel sport en beweegt’ heeft het nieuwe programma. Het is de basis voor een nieuw beleid waaraan verschillende partijen meewerken: gemeente, SportFriends, de Federatie Tielse Sportverenigingen, Van der Valk Vitaal en het Eerstelijns Centrum Tiel. De hamvraag daarbij is: Hoe kunnen we nog veel meer mensen laten sporten en bewegen? 22 februari is er een symposium. Ook fysiotherapeuten zijn uitgenodigd, evenals artsen, verzekeraars en leraren. We gaan kijken hoe we samen verbindingen kunnen leggen. Bewegende, gezonde mensen zijn een gezamenlijk belang, geen eigen belang.”

Wat moet er echt veranderen en in hoeverre is dat een speerpunt?
De Rooij: ,,Er moet op tijd overleg zijn als het gaat om beheer en exploitatie van binnensportaccommodaties. Nu is dat Sportfondsen Tiel. In de huidige visie wilde de gemeente alles bij de verenigingen (nu alleen kantinebeheer door twee verenigingen) neerleggen, maar in 2019 lopen afspraken af en moet er duidelijkheid geschept worden wat er van wie wordt verwacht. Daarin een rol spelen is wel een speerpunt voor ons.”

Waar hoop je op voor de toekomst? 
Meenken: ,,Ik hoop dat verenigingen met elkaar gaan samenwerken en kunnen blijven rekenen op ondersteuning vanuit de gemeente. Dat we slagen in de missie ‘heel Tiel gaat bewegen’ door gezamenlijke belangen te versterken en samen te werken.”

Atletiekvereniging Astylos geeft looptraining!

Wil je fit de zomer in? Beginnen met hardlopen? Of jou techniek verbeteren? Goed nieuws want vanaf zaterdag 7 mei 2022 begint atletiekvereniging Astylos met een looptrainingen. Gedurende een periode van 10 weken helpen gediplomeerde en enthousiaste trainers je om je...

Workshops jeu de boules

Vanuit het Lokaal Tiels Sportakkoord 2021 organiseert ETJBV 'De Teerling' een 6-tal workshops jeu de boules. Deze vinden plaats op: Maandagmiddagen 13, 20 en 27 september op de Linge-Waalpark Donderdagmiddagen 16, 23 en 30 september op de sportlocatie van 'De...

Stoelyoga in Tiel

Stoelyoga wordt op dit moment gegeven op donderdag van 10.15 – 11.30 uur in Het inloophuis en op vrijdag van 10.30 – 11.45 uur in het nieuwe gebouw van de Wijkvereniging Passewaaij met de naam De Stater. Momenteel zijn we aan het verkennen of er op andere locaties...

Vragen? Neem contact met ons op!

Heeft u nog vragen over sporten in Tiel? Vul het formulier op onze contactpagina in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!