Digitaal sportloket

Deze pagina is bedoeld voor sportverenigingen. Hier vinden sportverenigingen het antwoord op een aantal (veelgestelde) vragen. Dit kan de sportverenigingen helpen in het reilen en zeilen binnen de club. Heeft u een vraag en staat het antwoord er niet bij? Neem dan contact op met de verenigingsondersteuner via het contactformulier

Sportplezier

De belangrijkste reden waarom we sporten, is omdat we er plezier uithalen. Echter zijn er verschillende factoren die invloed kunnen hebben op het sportplezier. Zo hebben ouders vaak al een ander idee dan kinderen. In dit filmpje is te zien hoe kinderen de ouders “langs de lijn” ervaren.

4 Inzichten voor

verenigingsbestuurders 

Veel verenigingen lopen er vaak tegenaan dat dezelfde mensen alle taken op zich nemen. Vaak zijn bestuurders vaak ook degene die in de uitvoering erg actief zijn. Echter kan je efficiënter werken door iedereen een taak te geven. De filmpjes hieronder geven een richting hoe dit aangepakt kan worden en hoe het vaak in de praktijk gaat!

Back to basics

Onderstaand filmpje geeft goed weer hoe het er vaak aan toe gaat bij sportverenigingen. 

AVG - privacy wetgeving

Op woensdag 25 april heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden rondom de nieuwe privacy wetgeving. Verenigingen zijn meegenomen in de nieuwe wetgeving die vanaf 25 mei gehanteerd dient te worden. Wat duidelijk naar boven kwam, is dat verenigingen duidelijk moeten zijn over welke persoonsgegevens er met welke mensen gedeeld wordt en op welke manier. Om verenigingen hier wegwijs in te maken, hebben zij diverse documenten ontvangen.

Verder is er een privacy-statement opgesteld. Deze dienen de verenigingen naar eigen inzicht aan te passen. Dit document kan geplaatst worden op de website, zodat leden daar actief naartoe verwezen kunnen worden. Echter hoeven verenigingen hier geen akkoord op te geven. In dit document staat hoe de vereniging omgaat met persoonsgegevens. Als mensen hier om gegronde reden bezwaar tegen hebben, kunnen zij dit kenbaar maken binnen het bestuur.

Beleid - beleidsplan

Het beleid van uw vereniging geeft weer waar u met de vereniging naar toe wilt. Wat is de stip op de horizon die de vereniging wil bereiken? In een beleidsplan wordt de missie, visie en doelstellingen van de vereniging beschreven. Verder wordt de huidige situatie en de gewenste situatie in kaart gebracht. Op basis daarvan wordt gekeken hoe de gewenste situatie gerealiseerd kan worden en welke stappen daarvoor gezet moeten worden.

Het is niet de bedoeling dat het beleidsplan een ellenlang boekwerk wordt, want dan wordt het niet gebruikt. Het moet duidelijk, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk zijn en dient als rode draad om het reilen en zeilen binnen de club te organiseren. Door het hebben van een beleidsplan en deze na te streven, kan een vereniging zich ontwikkelen i.p.v. alleen met ad hoc taken bezig te zijn.

Financiën - welke subsidie mogelijkheden zijn er?

Tegenwoordig is het voor verenigingen lastig om voldoende inkomsten te generen. Welke subsidiepotjes kunt u als vereniging aanspreken?

1. Waarderingssubsidie sport.

Dit is een subsidie vanuit de gemeente en wordt onder andere gebaseerd op het aantal leden in bepaalde leeftijdscategorieën. De aanvraag dient altijd vóór 1 april ingediend te zijn voor het jaar erop. Meer informatie over deze subsidie, klik dan hier.

2. Activiteitensubsidie

Bestaat uw sportvereniging zoveel jaar en wilt u een leuk jubileumfeest organiseren? Wilt u uw kader een opleiding bieden? Of een speciale activiteit organiseren om andere doelgroepen te trekken? Kijk dan eens naar de mogelijkheden van een activiteitensubsidie van de gemeente.

3. Stichting Burgerweeshuis.

De doelstelling van de Stichting is activiteiten voor en door jongeren te stimuleren en te financieren. Het gaat om activiteiten die jongeren stimuleren zich te ontwikkelen. “Zich ontwikkelen” wordt door de Stichting ruim opgevat: door te sporten kun je allerlei competenties verwerven of versterken of juist negatieve eigenschappen kanaliseren in een maatschappelijk geaccepteerde vorm. Alles wat zelfontplooiing, zelfwerkzaamheid, samenwerking en creativiteit stimuleert kan voor financiering door het Weeshuis in aanmerking komen. Meer informatie over de subsidiemogelijkheden vindt u hier.

Financiën - hoe kunt u als vereniging om gaan met sponsoring?

Het vinden van een goede sponsor voor uw vereniging is tegenwoordig niet meer zo makkelijk. Om sponsors binnen te halen, is het van belang om een sponsorplan op te stellen. In dit plan staat opgenomen waar de sponsoring voor nodig is. Ook staat hier de meerwaarde voor het bedrijf in beschreven, waardoor er een win-win situatie ontstaat. Verder werkt het om klein te beginnen en niet gelijk de hoofdprijs van een sponsor te vragen.

Vrijwilligers

De maatschappij is aan het veranderen. We worden een consumerende maatschappij en dat is ook terug te zien binnen het verenigingsleven. Er wordt een dienst afgenomen, daar wordt voor betaald. We zijn klanten i.p.v. leden. Voor verenigingen is dit een lastig gegeven. Een vereniging bestaat normaliter uit vrijwilligers.

Vrijwilligers werven en behouden

Om in deze consumerende maatschappij vrijwilligers te werven, is het erg belangrijk om potentiële vrijwilligers persoonlijk te benaderen. Dit kan zowel telefonisch, of aanspreken op trainings- en wedstrijddagen. Daarbij is het noodzakelijk om goed in kaart te hebben voor welke taken er vrijwilligers nodig zijn en hoeveel tijd dit ongeveer in beslag neemt. Als potentiële vrijwilligers direct weten waar ze aan toe zijn, zijn ze eerder bereid om een taak uit te voeren. Wat misschien nog wel het belangrijkste is van vrijwilligerswerk, is dat het taken zijn die men leuk vindt om uit te voeren. Een goede analyse van uw potentiële vrijwilligers (wat is hun beroep? wat zijn hun hobby’s?) zorgt ervoor dat u mensen gericht kunt benaderen voor taken die ze leuk vinden.

Op het moment dat u vrijwilligers hebt, is het ook belangrijk om ze te behouden. Dit kunt u realiseren door regelmatig bij uw vrijwilligers na te gaan hoe het gaat, of ze het nog steeds leuk vinden en waar ze eventueel tegen aanlopen. Een vrijwilligerscoördinator is hiervoor de geschikte persoon. Verder vinden we het allemaal fijn om gewaardeerd te worden voor de taken die wij doen. Mogelijkheden hiervoor zijn het organiseren van een vrijwilligersavond, het nomineren van een vrijwilliger van het jaar of alle vrijwilligers een kerstkaartje sturen. Op deze manier laat u vrijwilligers zien dat het werk wat ze leveren gewaardeerd wordt.

Kader

Verenigingen zijn naast vrijwilligers ook afhankelijk van het kader, ofwel trainers. Vaak is te zien dat trainers een kleine (vrijwilligers)vergoeding krijgen voor de trainingen die ze verzorgen. Lang niet alle trainers zijn gecertificeerd. De vraag is dan ook of dit altijd nodig is. Het is vaak al goed als er een paar gecertificeerde trainers zijn die andere trainers intern opleiden.

Kader werven

Het is elk seizoen vaak weer lastig om trainers voor alle groepen te vinden. Tijdig beginnen met het werven van (nieuwe) trainers is belangrijk. Vaak zijn er al veel mogelijkheden bij de leden zelf. Inventariseer welke leden trainingen willen geven. Onderzoek de mogelijkheden om ze een trainingscursus aan te bieden. Deze zou deels door de vereniging kunnen worden betaald, onder voorwaarde dat de trainer ook een bepaalde tijd als trainer bij de vereniging blijft.

Het is niet altijd nodig om nieuwe trainers direct op trainingscursus te sturen. Kijk binnen de bestaande trainersgroep of er intern een cursus verzorgd kan worden.

Leden werven en behouden

Om leden te werven is het belangrijk dat er voldoende bekendheid is over uw vereniging. Een duidelijke website en eventueel social media kanalen zorgen ervoor dat u makkelijk te vinden bent. Maak ook gebruik van de kranten om stukjes over je vereniging te plaatsen. Daarnaast zijn er talloze acties te bedenken om nieuwe leden te werven. Let daarbij altijd op de doelgroep die u wilt bereiken en wat hun wensen en behoeften zijn.

De behoeften van mensen veranderen constant. Vooral als we overgaan op een andere levensfase, brengt dit andere behoefte met zich mee. Om uw leden te behouden is het belangrijk om deze behoeften in kaart te brengen, zodat u daar als vereniging op in kan spelen. Vooral bij jongeren, waarbij de uitval vaak het grootst is, kan het helpen door hen bepaalde verantwoordelijkheden te geven. Laat ze een activiteit organiseren die ze zelf leuk vinden of bijvoorbeeld training geven.

Communicatie

Er zijn tegenwoordig vele mogelijkheden om te communiceren met uw leden. Het is belangrijk om duidelijk te zijn welke kanalen voor welke soort van communicatie gebruikt worden. Zo kunt u ervoor kiezen om formele communicatie (over ALV, contributie, trainersbijeenkomst e.d.) via de mail te laten verlopen. De website dient als PR naar buiten toe. Potentiële leden moeten hier alle informatie kunnen vinden. Op de “homepage” moet duidelijk het “wie, wat, waar” vermeld staat. Social media kan vooral gebruikt worden om leuke berichten en foto’s te delen, zodat vooral leden weten wat er allemaal gaande is binnen de club. Echter wordt social media tegenwoordig ook steeds vaker ingezet om potentiële leden te werven. Het blijkt dat Facebook daarvoor nog steeds het meest succesvolle platform. Tegenwoordig zie je ook steeds vaker een clubapp. Ook een makkelijke manier om te communiceren over trainingen, wedstrijden, teamindelingen e.d.

Ondersteuning vanuit de Tielse Uitdaging

Verenigingen bestaan uit vrijwilligers die zich inzetten voor de club. Soms komt het wel eens voor dat de vereniging tegen een “probleem” aanloopt, die niet door vrijwilligers “op te lossen” zijn. Gelukkig is daar de Tielse Uitdaging!

Het doel van de Tielse Uitdaging is een samenwerking tot stand brengen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De Tielse Uitdaging is simpel gezegd een bemiddelingsbureau in vraag en aanbod van materialen (spullen), menskracht (extra handjes, creativiteit, kennis en kunde) en middelen (geld). Een ondernemersnetwerk waarin bedrijven gestimuleerd worden om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties om daarmee het leefklimaat in Tiel te verbeteren.

Kijk voor meer informatie op de site van de Tielse Uitdaging. Indien er een concrete vraag ligt bij de vereniging is het mogelijk om een aanvraag in te dienen bij de Tielse Uitdaging. Ook deze procedure is op de website terug te vinden.

Vragen? Neem contact met ons op!

Heeft u nog vragen over sporten in Tiel? Vul het formulier op onze contactpagina in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!