Contact

Er zijnĀ in Tiel verschillende instanties/organisaties die zich inzetten voor het sporten in Tiel.

Gemeente

De Gemeente Tiel wil een gezonde leefstijl van haar inwoners bevorderen. Sport en bewegen draagt daaraan bij. Dit doet zij door diverse sportvoorzieningen in stand te houden of ontwikkelingen daarvan te ondersteunen. Om het aanbod aan sport- en beweegactiviteiten te vergroten, zet de gemeente buurtsportcoaches (werkzaam via SportFriends) in op scholen en in buurten.

 

FTS

De Federatie Tielse Sportverenigingen (kort gezegd FTS) is een belangenvereniging voor alle Tielse sportverenigingen, opgericht 30 januari 1984, met als doel de algemene belangen te behartigen voor de Tielse binnen- en buitensport alsmede een doelmatig sportbeleid in de gemeente Tiel te bevorderen. Deze doelen worden bereikt door:

  • het geven van adviezen aan het gemeentebestuur zowel op verzoek van (gevraagd) als uit eigen beweging (ongevraagd);
  • het optreden als gesprekspartner van het gemeentebestuur inzake alle aspecten van het sportbeleid;
  • het optreden als vertegenwoordiger van de Tielse sportverenigingen in het overleg met zakelijke partners bij de exploitatie van binnen- en buitensportaccomodaties.

 

SportFriends

SportFriends is een organisatie die zich richt op sportstimulering voor de inwoners van Tiel. Combinatiefunctionarissen verzorgen sportlessen op scholen en sportactiviteiten na schooltijd. Verder worden er wijk- en vakantieactiviteiten georganiseerd en toernooien en evenementen voor diverse doelgroepen. Daarnaast beschikt SportFriends over een verenigingsondersteuner, die zich inzet voor alle Tielse sportverenigingen. Zij adviseert en helpt de sportverenigingen op verschillende thema’s/onderwerpen, zowel over bestuurlijke vraagstukken als vragen over ledenwerving, trainers en vrijwilligers. Het doel is om de sterke punten van de sportverenigingen te benutten, zwakkere punten te verbeteren en de maatschappelijke bekend- en betrokkenheid van de sportvereniging te vergroten.

Heeft u vragen over sporten in Tiel? Vul onderstaand formulier in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op!

Ik heb een vraag:

Vragen? Neem contact met ons op!

Heeft u nog vragen over sporten in Tiel? Vul het formulier op onze contactpagina in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!