Tiels Sportakkoord

Voortvloeiend uit het Landelijke Sportakkoord, is er in 2019 in Tiel een lokaal sportakkoord opgesteld. In 2020 zijn de eerste projecten gestart. Op deze pagina kunt u alle ontwikkelingen rondom het Sportakkoord volgen.

Aanvraag indienen

 • Voor- en achternaam van de aanvrager (penvoerder initiaitief)
 • Benoem hier de organisatie waar vanuit de aanvraag wordt ingediend.
 • Vul hier ook de adresgegevens in van de penvoerder.
 • Dit mailadres wordt gebruikt rondom correspondentie over de aanvraag
 • Op dit nummer kan gebeld worden als er nog vragen zijn betreft de aanvraag
 • Hierop zal het uitvoeringsbudget worden gestort
 • Geef een (korte) omschrijving van het initiatief, het doel, de doelgroep, de partijen waarmee wordt samengewerkt, het tijdspad waarin het initiatief wordt uitgevoerd en licht toe hoe de borging wordt gerealiseerd.
 • * vul hier de datum in waarop de regiegroep de verantwoording tegemoet ziet.
 • * De regiegroep van het sportakkoord zal indien gewenst kunnen doorverwijzen naar een juiste organisatie zoals een verenigingsondersteuner, adviseur of (zorg)professional.
 • Voeg hier een begroting toe van het initiatief. Maak goed zichtbaar wat de inkomsten en uitgaven zijn. Neem het gewenste subsidiebedrag mee als inkomsten.
  Max. bestandsgrootte: 2 MB.
 • Penvoerder, inclusief samenwerkende organisaties, verklaren de aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld en gaan akkoord met de criteria die aan deze aanvraag zijn verbonden.